Foto Liputan Media TV Di LPK Cinta Keluarga

liputan tv lpk cinta keluarga
LPK Cinta Keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada media yang sudah melakukan liputan di tempat LPK Cinta Keluarga, dengan adanya liputan tersebut sangat membantu kami dalam menjalankan usaha sebagai media promosi dan pengenalan akan LPK Cinta Keluarga. Yang mempunyai tujuan diantaranya membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran dengan mengadakan pendidikan, pelatihan, sertifikasi serta penyaluran tenaga kerja yang kami punya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada media yang sudah mensuport kami. 

Berikut beberapa foto LPK Cinta Keluarga ketika liputan media : 


liputan tv lpk cinta keluarga

liputan tv lpk cinta keluargaliputan tv lpk cinta keluarga

liputan tv lpk cinta keluargaliputan tv lpk cinta keluarga


liputan tv lpk cinta keluargaliputan tv lpk cinta keluarga